KLOGE M2 – SKAB MOTIVERENDE RUM MED KLOGE KVADRATMETER

Hvad er kloge kvadratmeter

Kloge kvadratmeter eller kloge m2 drejer sig om at optimere et rum så det bedst muligt sætter rammerne for adfærden, effektivitet og motivation for brugerne i rummet alt efter hvad formålet med det specifikke rum er. Ligegyldigt om du aktivt har valgt at indrette et rum eller ej er et rum aldrig neutralt, da det altid vil lede dig i en enten negativ eller positiv retning. Netop derfor er det vigtigt at rummet bliver indrettet korrekt til formålet.

  • kloge m2 , kloge kvadratmeter
  • kloge m2 , kloge kvadratmeter
  • kloge m2 , kloge kvadratmeter
  • kloge m2 , kloge kvadratmeter
  • kloge m2 , kloge kvadratmeter

Hvem har behov for kloge m2

Nogle rum kræver en højere grad af kloge m2 og ofte vil et sted med færre kvadratmeter have større behov for at udnytte dem som kloge kvadratmeter. På listen nedenfor kan i se eksempler på rum der har større behov for kloge kvadratmeter. Derudover handler kloge kvadratmeter også om brugerne af rummet og ikke kun om rummet i sig selv. Der vil være forskellige mål med optimering til kloge kvadratmeter, men kunder og medarbejdere samt andre interessenter bør altid være i fokus for hvordan de kloge m2 kommer til at se ud i sidste ende.

EKSEMPEL: Kernebrugerne på en folkeskole er elever og lærer. Derfor bør en skole indrettes som kloge m2 med fokus på elevernes behov for både gruppearbejde, koncentration, motivation, socialt sammenværd osv. Mens det for lærerne måske er andre behov der skal opfyldes som f.eks. effektivisering, sparring, struktur osv.

EKSEMPLER PÅ STEDER DER HAR BRUG FOR KLOGE KVADRATMETER:

DEN OFFENTLIGE SEKTOR

♢ Skoler

♢ Biblioteker

PRIVAT ERHVERV

♢ Kontorfællesskaber

♢ Restauranter

PRIVAT INDRETNING

♢ Tiny living (campingvogne, containere osv.)

kloge m2 , kloge kvadratmeter

Hvorfor har netop disse personer og steder behov for kloge kvadratmeter

Grunden til at det er vigtigt at optimere rum og udnytte dem bedst muligt er for at både brugere og medarbejdere får mest muligt ud af det alt efter hvilket formål rummet har. På skoler er hovedformålet elevers og læreres trivsel og motivation. I en restaurant er det for medarbejderne effektivitet, tidsoptimering og trivsel og for gæsterne er det velvære og komfort. Det kan dog aldrig generaliseres da hver enkel virksomhed eller privat person vil have deres egne individuelle behov. Og ofte kan behovene løses med ved, at se på begrebet kloge kvadratmeter og dermed gøre rummet bedst egnet til den enkelte situation.

Hvordan skaber man kloge m2

Kloge m2 kan skabes gennem nøje planlægning. Først og fremmest er det dog vigtigst at undersøge præcis hvilke behov der skal dækkes, hvad formålet med rummet er og hvad du ønsker, at få ud af det efter renoveringen.

Jeg arbejder med kloge m2 med strukturede og kreative metoder til at give dig og/eller din virksomhed homogene og optimerede rum til gavn og glæde for alle.

kloge m2 , kloge kvadratmeter

SÅDAN GØR JEG

01

Målsætning

Vi sætter strategiske mål sammen for, at finde ud af hvad i gerne vil have ud af indretningen efter projektets afslutning. Både hvad folk skal føle og hvordan de skal agere.

02

Data indsamling

Jeg finder ud af hvilke behov brugere af rummet (eks. kunder og medarbejdere) har, så jeg kan bruge de data til at optimere rummet og dække så mange behov som muligt.

EKSEMPEL: På et bibliotek kigger jeg på hvad kernebrugerne bruger biblioteket til, om de ønsker at bruge det til andet og om det derfor dækker alle de behov de har. Det kan f.eks. være om der er plads til både at være introvert og ekstrovert, om rummet inspirerer til at tænke kreativt, om der er plads til ro, fordybelse og koncentration og om de timer hvor biblioteket normalt ikke bliver brugt kan blive benyttet til andre formål som f.eks. foredrag, koncerter eller andet.

03

Design forslag

Jeg kommer med forslag til hvordan de kloge m2 kan se ud inden for de rammer i allerede har og hvordan det nye rum kan dække de behov brugerne af rummet har.

04

Implementering

Jeg fungerer også som projektleder, hvis i har behov for det, og sørger for at det nye rum kommer til at se ud som aftalt.

05

Opfølgning & Evaluering

Jeg ser på om de nye kloge kvadratmeter dækker alle behov og om de lever op til de mål vi satte sammen fra start af.

KONTAKT MIG FOR AT FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

FÅ MERE INSPIRATION